Mariska als therapeut


Inmiddels ben ik al jaren aan het werk als vaktherapeut. Speltherapie valt onder vaktherapie. Om geregistreerd vaktherapeut te zijn, eist het Register Vaktherapie dat een therapeut aan de volgende eisen voldoet:

  • het voldoen aan een gedegen opleiding
  • volgen van intervisie en supervisie
  • een minimaal aantal uur werken per week
  • volgen van bij en nascholingen
  • en nog veel meer.

Omdat ik bepaalde bij- en nascholingen met goed gevolg heb afgesloten ben ik méér dan alleen speltherapeut. De bedrijfsnaam Speltherapie-Baarn blijft, maar ik werk inmiddels met een bredere doelgroep.

Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik kijk naar de unieke persoon. Dit betekend dat ik geen standaardoplossing gebruik bij een bepaalde hulpvraag. Graag ga ik mee op ontdekkingsreis om te kijken met iemand wat passend is qua hulp. Dat maakt mijn behandelingswijze uniek en altijd afgestemd op de ander.

Om inzicht te geven in mijn opleidingen en werkervaring vind je hieronder mijn CV.