Vergoedingen

Zorgverzekeraar

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van speltherapie bij uw zorgverzekeraar: AGB-code zorgverlener, AGB-code praktijk, Registratienummer NVVS/FVB en RBCZ licentienummer staan vermeld op de factuur.

Prestatiecode: 24508

Therapiepraktijk Zijn

Ik werk als onderaannemer samen met Therapiepraktijk Zijn. Zo ben ik vergoed in de regio Gooi- en Vechtstreek.

BSA Jeugdhulp

BSA Jeugdhulp werkt in de regio Eemland. Mariska maakt deel uit van Gebiedsteam Baarn, Bunschoten en Eemnes. Zo ben ik vergoed in de regio Eemland. Meer informatie via www.bsajeugdhulp.nl

Belastingdienst

De kosten van de speltherapie kunt u in enkele gevallen aftrekken van de belasting als specifieke ziektekosten. Vaak heeft u dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Check de info van de Belastingdienst.

Bijzondere bijstand

Voor vergoeding van speltherapie kunt u in speciale gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand. De voorwaarden voor deze bijstand verschillen per gemeente. In Baarn kunt u navraag doen bij PIT Baarn. Of lees de informatie van de Rijksoverheid.

Patiënt Gebonden Budget (PGB)

Voor kinderen met een diagnose vanuit de DSM IV bestaat de mogelijkheid om een patiënt gebonden budget (PGB) aan te vragen. U kunt hiermee zelf zorg en begeleiding inkopen. Meer informatie bij het CIZ.

Uw kind slachtoffer van een misdrijf

Is uw kind slachtoffer van een misdrijf, dan kunt u zich wenden tot het Schadefonds Geweldsdelicten. Fonds Slachtofferhulp kan u helpen bij de aanvraag. Dit schadefonds keert uit na misdrijven die in Nederland gepleegd zijn. In andere gevallen kunt u proberen om de kosten op uw reisverzekering te verhalen of op de dader van het misdrijf. PIT Baarn of een welzijnsorganisatie bij u in de gemeente kan u verder informeren.

Tenzij-regeling ipv SKJ-registratie

Mariska Brienen is speltherapeut en daarmee geregistreerd vaktherapeut. Vaktherapeuten hebben geen BIG-nummer en kunnen zich niet in te schrijven bij SKJ. SKJ heeft besloten om vaktherapeuten niet op te nemen in hun register omdat vaktherapeuten therapeuten zijn en als zodanig een eigen register hebben. SKJ is een register voor jeugdwerkers.

Vaktherapeuten kunnen dus zich alleen registreren in het Register Vaktherapie.

Het Register Vaktherapie is een kwaliteitsregister. Wanneer je geregistreerd vaktherapeut wil zijn binnen het kwaliteitsregister dien je dat te kunnen aantonen. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden, onder andere een door hen goed gekeurde opleiding tot vaktherapeut, de beroepscode, een minimaal aantal uren te werken, visitatie van je praktijk, bijscholingen, intervisie en 1 keer per 5 jaar supervisie, etc.

Kortom: vaktherapeuten horen niet in het SKJ en hebben een eigen register. Om vaktherapeuten toch in te kunnen zetten binnen de jeugdwet is er een ’tenzij-bepaling’ afgesproken.

Plast uw kind vaak in bed?
Neem vrijblijvend contact op met Speltherapie-Baarn.