Sova-training De Coole Kikker

 

Wat houdt de training in?

De Coole kikkertraining is een sociale vaardigheidstraining- en assertiviteitstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Sociale vaardigheden heeft uw kind nodig om leuk met andere kinderen om te gaan en voor zichzelf, maar ook voor anderen, op te komen. Het deelnemen in een groepstraining heeft als groot voordeel dat kinderen lastige aspecten van het dagelijkse sociale communicatie met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving kunnen bespreken, oefenen en leren. Door de verhalen die anderen vertellen voelen ze zich niet meer zo alleen. Deze training kan ook individueel worden aangeboden, mocht dit beter aansluiten bij u kind.

De training is bedoeld voor kinderen die op sociaal gebied wat willen (bij) leren.

Denk hierbij aan kinderen die:

 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Niet voor zichzelf durven op te komen
 • Sociaal contact uit de weggaan
 • Gepest worden
 • Samenspelen moeilijk vinden
 • Zich minder goed kunnen inleven in de ander

De training bestaat uit 12 sessies van 1,5 uur. Tijdens de lessen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het leren van en oefenen met (sociale) vaardigheden. De laatste les wordt feestelijk afgesloten met een diploma uitreiking. Binnen de trainingsduur wordt er ook eenmaal een ouderavond georganiseerd. Op die ouderavond krijgen ouders meer informatie over de inhoud van de training. Er is ook gelegenheid voor ouders om hun ervaringen te delen en vragen te stellen. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe ouders hun kind kunnen helpen en motiveren bij het gebruik van de nieuwe geleerde vaardigheden.

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende vaardigheden:

 • Je voorstellen aan iemand.
 • Luisteren naar – en meeleven met een ander.
 • Non-verbale aspecten van gedrag, houding, stemvolume en oogcontact.
 • Een ander complimenteren en reageren op complimentjes.
 • Gevoelens herkennen en benoemen.
 • Inzicht in gebeurtenissen (situaties, gedachte, gevoel en gedrag).
 • Iets vragen en reageren op een weigering.
 • Een praatje maken.
 • Onderhandelen met een ander die iets ander wil doen dan jij.
 • Meespelen met een groepje kinderen en wat kun je doen als je niet mee mag doen?
 • Hoe zeg je dat je iets niet wilt, opkomen voor jezelf.
 • Wat kun je doen als je last heb iemand, of als iemand last heeft van jou?
 • Reageren op gerechtvaardigde kritiek en fouten toegeven.
 • Reageren op pesten en plagen.

Elk kind krijgt een eigen coole kikker werkboek, hierin staan thuis opdrachten. Na elke training krijgen ouders een hand out met de besproken onderwerpen. Hierdoor bent u als ouder goed betrokken wat er besproken wordt met uw kind en kunt u als ouder uw kind ondersteunen het geleerde in praktijk te brengen.

De locatie van de training zal plaatsvinden op school of op de praktijk van speltherapie-baarn. De grootte van de groep is maximaal 8 kinderen per keer. Bij een groepstraining wordt er gebruik gemaakt van een co-trainer.

Interesse in deze training?
Maak een vrijblijvende afspraak met
Speltherapie-Baarn.