Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van (verwerkings-) therapie voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar die geconfronteerd zijn met bijvoorbeeld:

  • een echtscheiding
  •  het verlies van een naaste
  •  een ziekte of handicap binnen het gezin of van het kind zelf
  •  traumatische gebeurtenissen, zoals (seksueel) misbruik, huiselijk geweld, een ongeluk of een oorlogssituatie

Therapie voor uw kind

Een kind mist het vermogen, de ervaring en de woordenschat om te vertellen wat hem dwars zit. Het weet nog niet hoe je emoties onder woorden moet brengen, zoals volwassenen dat doen. In een praktijk voor speltherapie laat een kind al spelend zien waar het telkens tegenaan loopt in zijn jonge leventje, met welk verdriet het rondloopt of wat hem/haar zo onzeker maakt.

Wat gebeurt er in de spelkamer?

Uw kind zal in de spelkamer nieuw gedrag uitproberen wat bij bepaalde emoties hoort. Doordat ik als speltherapeute meespeel, vragen stel – altijd binnen het spel – en mij helemaal in zijn of haar belevingswereld kan inleven, kan ik uw kind laten zien wat het nodig heeft om zich beter of sterker te laten voelen.

Uw kind beter in zijn vel

Bij speltherapie maken we gebruik van één rotsvaste overtuiging: kinderen kunnen beter spelen dan praten en zullen al spelend hun verhaal vertellen. Door in hun eigen fantasiewereld te spelen, zal het kind zich vrij uiten en nieuwe ervaringen opdoen. Deze ervaringen neemt hij als het ware mee in de echte wereld. Zo komt het kind beter in zijn vel te zitten. Het resultaat van de therapie:

  • gebeurtenissen krijgen een plek
  •  meer zelfvertrouwen
  •  uw kind wordt sterker en kan weer verder

Uw kind centraal

Bij speltherapie hoeft het kind niet over problemen te praten. Het mag natuurlijk wel, maar de ervaring leert dat het spelen onder leiding van een speltherapeut voldoende helend werkt.

Lees hier een onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut.

Een kind met buikpijn?
Maak een vrijblijvende afspraak met Speltherapie-Baarn.